Hvad tilbyder vi ?


Sigurds Gårds Bosted er et tilbud, der henvender sig til borgere med særlige behov.

Vi er et tilbud under udvikling, og over de kommende år vil vi have 14 lejligheder til bostedet, maskinhal og planteskoleområde. Vi råder over 5 hektar i naturskønne omgivelser med en gammel juletræsplantage og andet parkområde.

Tilbuddet består af følgende:


Beskæftigelse

Aktivitets- og beskæftigelsestilbud godkendt efter Lov om Socialtilsyn og iværksat for borgere, der har behov som beskrevet i Lov om Social Service (SEL) §103 (beskyttet beskæftigelse) og § 104 (Aktivitets- og samværstilbud)

Bosted
Botilbud godkendt efter Lov om Socialtilsyn og for borgere i målgruppen i SEL § 108, der har behov for et varigt botilbud

Klub
Klubtilbud, tilrettelagt efter bestemmelserne i SEL § 104


Antal pladser


Bosted:
Vi er pt godkendt til 5 lejligheder, men har yderligere 9 under opførsel. Disse vil være løbende færdige og forventeligt alle være klar ultimo 2025.

Beskæftigelse:
Vi har 15 flekspladser til §103 og §104.

Klubben:
Vi har 12 pladser i klubben.


Kontakt os

 
Adresse

Tykmosevej 47A

4622 Havdrup

Danmark

 
E-mail
 
Telefon