Kommunen

Ved kontakt tager vi stilling til den enkeltes borger behov og i samråd laver en individuel plan. 

Der udarbejdes en samarbejdsaftale, som løbende kan justeres, i såfald den enkelte borgers behov ændrer sig.
Ved indgåelse af samarbejdsaftale, aftaler vi i hvilket interval vi skal afholde statusmøder. Herudover laves individuelle mål/delmål, som afspejler borgerens ressourcer. 

Sikkermail: Har du brug for at sende en sikker mail, kan den sendes på: michael@sgb.dk