Værdigrundlag

                   Vision

At skabe sociale fællesskaber, for udsatte borgere, for at give dem de bedste betingelser pba. af deres livsvilkår.

                Mission

I fællesskab at udvikle metoder til at hjælpe
udsatte borgere, med at løse sociale
problemer.

               Værdier

Vores grundlæggende værdier er at skabe de bedste betingelser for vores borgere. Dette ved at skabe nogle omsorgsfulde, strukturerede og forudsigelige rammer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte, så der kan støttes i at udvikle egne ressourcer, for at den enkelte er i stand til at præge egne livsbetingelser. 

CSR

Vi vil gerne være et bæredygtigt sted og har klima i fokus.Dette indbefatter:
Madspild: vi vil videst muligt omfang have så lidt madspil som muligt. Eventuelt madspild, vil komme vores dyrehold til gode.
Biler: Vi har en el-bus, som vi i videst muligt omfang benytter. Kan det ikke lade sig gøre, kører vi i små benzin biler, som er A+.
IT: Vi køber fortrinsvist brugt IT udstyr, hvor det giver mening. Dette gælder alt IT/Tv udstyr.
Boliger: Vores boliger opvarmes med luft til vand, og er ellers nyopførte, så de er godt isoleret og har således et minimalt varmespild.

Kost/mad: Vi er stadig under udvikling, men har ambitioner om, i fremtiden at kunne tilbyde et større grøntområde, hvor vi vil plante salat, tomater og andet spiseligt, som kan indgå i vores kost.